Oblíbené citáty

Mojí velkou vášní jsou citáty. Sbírám je, zapisuji a ráda se k nim opětovně vracím a přemýšlím nad nimi. A proto bych se zde s Vámi ráda podělila o ty nejoblíbenější:

Je jen jedna povinnost, a tou povinností je žít šťastně.
SRI CHINMOY 

Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, 
než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.
KONFUCIUS

Skutečná otázka není, zda existuje život po smrti, ale zda žijeme před smrtí.
OSHO

Lepší je dělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.
SOKRATES

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.
J. A. CRONIN

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti.
Když řešení nemá, starosti nepomohou.
DALAJLÁMA

Chceš-li jeden rok blahobytu, pěstuj semínka.
Chceš-li deset let blahobytu, pěstuj stromy.
Chceš-li život plný blahobytu, pěstuj si sebeúctu.
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
SENECA

Chovat se k druhým láskyplně,
neznamená dovolit jim všechno.
OSHO 

Kde jsou přátelé, tam je bohatství.
PLAUTUS

Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat, 
je mít pořád strach, že nějakou uděláme.
ELBERT HUBBART

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

Netlač řeku, teče sama.
BARRY STEVENS

Tajemství spokojenosti nespočívá v tom, že usilujeme o víc, 
ale že se naučíme vystačit s málem.
SOKRATES

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
AUGUSTE RODIN

Nikdo nás nemůže přimět, abychom se cítili méněcenní bez našeho souhlasu.
ELEANOR ROOSEVELTOVÁ

Nemůžeš očekávat jiný výsledek, pokud budeš stále dokola dělat stejné věci.
ALBERT EINSTEIN

Pokud chcete postavit loď, nesvolávejte muže, aby začali těžit dřevo, 
nerozdělujte práci a nezadávejte příkazy. 
Místo toho je naučte toužit po rozlehlém a nekonečném moři.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Buď si jistý, že život ti předkládá jenom takové úkoly, které dokážeš zvládnout. 
Máš-li velké problémy, znamená to, že máš v sobě také velkou sílu, 
abys tyto problémy vyřešil.
BÄRBEL MOHR

Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš.
SRI CHINMOY 

Nikdy nic na světě není úplně špatně. 
I nefungující hodiny ukazují čas dvakrát denně správně.
PAULO COELHO

Neexistuje špatné počasí, jen nevhodné oblečení. 
KATĚRINA ŠUBERTOVÁ

Využij veškerého talentu, který ti byl darován. 
Kdyby v lesích zpívali stále jen ptáci, kteří to umějí nejlépe, 
rozhostilo by se v nich smutné ticho.
HENRY VAN DYKE

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje.
JOHN C. MAXWELL

Když o sobě pochybujete, nedokážete ze sebe dostat to nejlepší. 
Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný má ve vás věřit? 
ANONYM

Netrápím se lidmi, co o mně mluví za mými zády. 
Jednoduše to znamená, že jsem krok před nimi 
a oni jsou v dokonalé pozici mi políbit prdel.
ANONYM